Jaarbericht

2014

Sytske Oosthoek, blindengeleidehondenbaas:

'Prisca is een verrijking in mijn leven'

Sytske Oosthoek heeft sinds haar negende diabetes type 1. Als gevolg van deze ziekte werd ze anderhalf jaar geleden blind. ‘Na zes intensieve operaties stond de arts aan mijn bed om te vertellen dat hij niets meer kon doen. Dat moment was heftig, maar dezelfde dag nog besloot ik te kijken naar nieuwe mogelijkheden.’ Ze zette haar zinnen op een blindengeleidehond. Met succes!

Lees meer

Geboren, opgevoed en getraind in 2014


Nog nooit kwamen er zoveel KNGF-pups ter wereld als in 2014: maar liefst 188. Deze toekomstige geleidehonden worden allemaal liefdevol grootgebracht bij de vele puppypleeggezinnen die als vrijwilliger zulk belangrijk werk voor ons verzetten. Zij verzorgen immers de basisopvoeding van onze blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden.


Buddyhonden zijn honden die de opleiding tot blindengeleidehond net niet halen, bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met het schatten van hoogten en diepten. Doordat we deze honden een andere carrière kunnen bieden, is het aantal afkeuringen in 2014 opnieuw drastisch gedaald. Het overgrote deel van onze honden kunnen we dankzij de uitbreiding van ons dienstenpakket toch inzetten voor een belangrijke, maatschappelijke taak.


kijk voor meer informatie in ons jaarverslag